PEIPSIMAA PÄRIMUSKESKUS
Savikausside treimine Rääbu päeval

Juhendaja: Helemall Maask

Kui töötoas osaleja soovib eseme põletamist ja glasuurimist ning valmiseseme pakiautomaati
saatmist, lepitakse selles osalejaga kindla lisatasu eest kokku.
Osaleja, kes soovib treitud eseme kaasa võtta ja ise põletada, glasuurida, ei pea lisatasu maksma.
EST