PEIPSIMAA PÄRIMUSKESKUS

Meister Varunin

12. mail 2021 oli Pavel Varunini 60. sünnipäev. Juubeliaasta tähistamiseks korraldasime 19. juunil 2021 Kolkjas Peipsimaa Külastuskeskuses konverentsipäeva, et mõtiskleda ja arutleda Pavel Varunini mitmekülgse loomingu üle, Pavelit paremini tundma õppida ning ise rohkem tema maailmast teada ja aru saada.

Konverentsi ja sellega seotud tegevused viisime läbi 01.04.21-31.10.2022 projekti "Kohtumine ikoonimeistri, kirjaniku ja kunstniku Pavel Varuniniga". Projektitegevusi toetas Peipsiveere programm / Rahandusministeerium/ Regionaalarengu toetuseks.
Projekti jooksul läbi viidud tegevusi siin lehel kajastamegi.
Lubokinäitus "Kas vanausulised naeravad" jääb avatuks kuni 30. juuni 2023.
EST