2. mail avab sepp Heikki Põldma pidulikult Ridaküla Sepikoja kell 17:00

 Välisepikojas on töös kaks ääsi (üks lõõtsaga, teine jalaga käitatav) ja kolm alasit. Sepikotta on oodatud kõik sepatööst huvitunud lapsed ja täiskasvanud.

Peipsimaa Külastuskeskuse poolt pakutakse külalistele vägevat kirvesuppi ja mehist pliini.

Tutvustatakse sepistamise põhitöövõtetega (venitamine, painutamine, jämendamine, mulgustamine, raiumine, silumine) ja  proovitakse kätt lihtsamate esemete nagu näiteks naela või konksu sepistamisega.

 

Tasuta koolitused

 

Järgnevad tasuta sepatöö koolituspäevad toimuvad Peipsimaa Külastuskeskuses 2.,  6.,  ja 9. juunil järgnevatel aegadel 12-14, 14-16, 16-18. Oodatud on nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Korraga saab tööd teha kuus kuni kaheksa õpilast. Ühe praktikumi kestvus on 2x 45 minutit. Päeva jooksul jõuab läbi viia kolm praktikumi.

Selle käigus tutvume sepistamise põhitöövõtetega (venitamine, painutamine, jämendamine, mulgustamine, raiumine, silumine), omandame teadmised ohutustehnikast ja töös olevast materjalist.

Praktikumis proovime kätt lihtsamate esemete nagu näiteks naela, konksu või ahjuroobi sepistamisega.


Info ja registreerimine: MTÜ Rändavad Töötoad Heikki Põldma  heikki@puustjapunaseks.ee,  50 10 449

www.puustjapunaseks.ee