PEIPSIMAA
PÄRIMUSKESKUS

kohtumine

Kohtumine ikoonimeistri, kirjaniku ja kunstniku Pavel Varuniniga
19. juunil 2021 Peipsimaa Külastuskeskuses (Suur tee 25, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa)


Päeva vestlusjuht Ergo-Hart Västrik (kultuuriteaduste instituudi lektor, Tartu Ülikool)

12.00 külaliste saabumine
13.00–13.15 „Pavel Varunin vanausuliste uuringute initsiaatorina“, Irina Külmoja (emeriitprofessor, Tartu Ülikool)
13.15-13.45 „Varunini roll vanausuliste kultuuripärandi populariseerijana“, Marju Kõivupuu (kultuuriloolane, Tallinna Ülikool)
13.45–14.15 „Юмор и традиция в лубках Павла Варунина“, Danila Rygovskiy (folkloristika doktorant, Tartu Ülikool)
14.15–14.30 videoloeng „O резных иконах Павла Варунина“, Татьяна Кольцова (доктор искусствоведения Россия, г. Архангельск)
Folklooriansambel Suprjadki kontsert
15.30–16.00 videoloeng „Авторский стиль художника-графика Павла Варунина“, Екатерина Быкова (кандидат искусствоведения, доцент Вятского государственного университета, Россия, г. Вятка)
16.00–16.30 „Pavel Varunini Rääbu-lugude omailm“, Andrus Org (kirjandusteadlane, Tartu Ülikool)
16.30–17.00 videoloeng „О литературном творчестве Павла Варунина: язык и стиль“, Ольга Ровнова (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русского им. В.В. Виноградова Российской академии наук, Россия, Москва)
17.00–17.30 Pavel Varunini eestikeelse raamatu „Rääbu ja Malmpea“ esitlus. Raamatut tutvustab tõlkija Peeter Volkonski.Päeva korraldamist toetab:
Peipsiveere programm/ Rahandusministeerium