MTÜ Piiri Peal eestvedamisel algavad  Peipsimaa ajalugu ja kultuuri tutvustavad koolitused projekti 'Saame koos Peipsimaa meistriteks' raames

Loengud sarjast' Peipsimaa otsib giide!' toimuvad 10:00-16:30

Peipsimaa Külastuskeskuses
(Suur tee 25, Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa)
 
6. märts  -  sissejuhatus turismimajandusse ja giidindusse
13. märts  -  Peipsimaa ajalugu ja usundid
27. märts  -  Peipsimaa rikkalik kultuuripärand

Lektoriteks on Pavel Varunin, Marina Kuvaitseva, Mikk Sarv, Õnne Uus, Oliver Loode,  Lili Kängsepp ja Kairi Villemson


Lisaks loengutele saab osaleda aprillis kolmel õppereisil:

 3. aprill - Ida-Virumaa

 10. aprill - Tartumaa

17. aprill- Jõgevamaa


Loengud ja õppereisid on kõigile tasuta. Koostöös Tartu Ülikooli Tõlkeõpetuse keskusega saab loenguid kuulata sünkroontõlkes nii vene kui eesti keeles.
 
Info ja eelregistreerimine:
 
+372 556 39398, +372 556 39398     

 info@peipsimaa.ee
 

Eelregistreerimine on vajalik, sest kohtade arv ekskursioonidel on piiratud! Kursusele osalema on eriti oodatud kohalikud inimesed!  
 
Koolitused toimuvad projekti “Saame koos Peipsimaa meistriteks” raames. Projekti viib läbi MTÜ Piiri Peal ja toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium, Euroopa Liit.

_____________________________________________________

Если у тебя есть желание знакомить других со своим родным краем или просто больше узнать об истории, культуре и современном дне Причудья, приходи на цикл лекций «Причудье ищет гидов!»

Лекции состоятся в Гостевом центре Причудья (Тартуский уезд, волость Пейпсиээре, д. Колкья, ул. Суур тее, 25, Peipsimaa Külastuskeskus):

6 мартаВведение в хозяйственную деятельность туризма и задачи гидов.

13 марта – История и легенды Причудья.

27 марта – богатое культурное наследие Причудья.

Начало лекций в 10.00

В дополнение к лекциям в апреле для участников состоятся три учебных поездки по туристическим объектам Тартуского, Йыгеваского и Ида-Вируского уездов.

Лекции и учебные рейсы проводятся БЕСПЛАТНО

Обучение на русском языке.

Информация и регистрация по тел.:

+372 556 39398

+372 56 629 329

e-mail: info@peipsimaa.ee

Курсы проводятся в рамках проекта «Вместе станем мастерами Причудья!».

Проект осуществляет MTÜ Piiri Peal при поддержке
Проект поддерживается Европейским Союзом, Европейским фондом интеграции граждан третьих стран, Министерством культуры и Фондом интеграции и миграции «Наши люди»