4. juunil 2010  soola, leiva ja sibulapirukatega. Kohal olid  regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, Tartu maavanem Esta Tamm, pr Anne Strand Norra välisministeeriumist ja paljud teised Peipsimaa käekäigu vastu huvi tundvad ametnikud, ettevõtjad ja sädeinimesed.
Töine hommikupoolik

Peipsimaa Külastuskeskuse avamisüritus algas hommikul kl 10, kui tervitussõnadega esinesid Aime Güsson (MTÜ Piiri Peal juhataja), Maria Tutkina (Peipsiääre valla volikogu esinaine) ja Jüri Vooder (Kasepää vallavanem)

Seejärel jätkus töine hommikupoolik erinevate ettekannetega.

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler rääkis Peipsimaast regionaalarengu kontekstis;

Kairi Villemson (MTÜ Piiri Peal) teemal 'Mis tehtud, mis teoksil käimasoleva projekti „Töötubade loomine- Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamiseI etapp“ raames; 

Õnne Uus (Eesti Maaülikool õppejõud kodumajanduse erialal) teemal 'Vanausuliste ja Peipsimaa käsitöö - eristuv ja omanäoline'

Fjodor Maspanov (ajalehe Peipsirannik väljaandja) teemal 'Peipsimaa Külastuskeskuse mõjust vanausuliste pärandkultuuri säilitamisele'

Oliver Loode (Consumetric OÜ juhataja) 'Külastuskeskus: töötubadest turismitooteni' 

Kaja Allilender (SA Tartumaa Turism juhataja) 'Peipsimaa Külastuskeskus Tartumaa turismimaastikul'

Pidulik avamine

Kui ettekanded kuulatud, oli käes aeg maja pidulikult avada. Selle vastutusrikka ülesande võtsid enda kanda pr Anne Strand Norra välisministeeriumist, Esta Tamm Tartu maavanem ja regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kui nad tervitussõnade saatel aiaväravalt nööri lahti sõlmisid.

Seejärel tervitati kõiki külalisisi, kes külastuskeskust uudistama olid tulnud soola ja leivaga.

Aias mängiti flööti ja viiulit. Avatud olid pitsattrüki ja kalavõrgu kudumise õpitoad.

Peipsimaa Külastuskeskus valmis alates 1. septembrist 2009 käivitunud MTÜ Piiri Peal projekti „Töötubade loomine- Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp“ raames.

Projekti läbiviimist koordineerib EAS ja seda rahastatakse Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetusskeemi kaudu. Omafinantseeringu katmist toetavad Siseministeerium Peipsiveere programmi kaudu ja Kasepää ning Peipsiääre vallavalitsus. projekti kogumaht on 3,4 miljonit krooni.