Peipsimaa Külastuskeskuse brändiväärtusteks on traditsioonilisus, külalislahkus, keskkonnahoidlikkus ja kiiksuga huumor.
Peipsimaa Külastuskeskus astub kevadele vastu mitte ainult uute ootuste ja lootuste, vaid ka uhiuue logoga. Pikkade, kohati kirglike arutelude tulemusel on valminud Peipsimaa Külastuskeskuse brändimanuaal, mille keskmes on külastuskeskuse brändiväärtused ja neid toetav logo.

Peipsimaa Külastuskeskuse brändiväärtusteks on traditsioonilisus, külalislahkus, keskkonnahoidlikkus ja kiiksuga huumor.
  • Traditsioonilisus - Peipsimaa Külastuskeskus kannab endas Peipsimaa vanausuliste traditsioone, mida on sobilik esitleda nii kohalikele elanikele kui ka külastajatele väljaspoolt piirkonda. Muuhulgas tähendab see rõhuasetust vanausuliste ilmalikule, mitte niivõrd vaimulikule kultuuripärandile ja tavadele.
  • Külalislahkus – Peipsimaa Külastuskeskus kummutab müüti vanausulistest kui eraklikust ja külastajate jaoks suletud kogukonnast. Peipsimaa Külastuskeskus on avatud kõigile külastajatele nii lähedalt kui kaugelt, kes väärtustavad Peipsimaa eriomast kultuuri ja traditsioone.
  • Keskkonnahoidlikkus – Eripärase kultuuri kõrval on Peipsimaa üheks olulisemaks külastusmagnetiks piirkonna loodus. Peipsimaa Külastuskeskus lähtub oma tegevuses keskkonnahoidliku turismi põhimõtetest, eesmärgiga säilitada piirkonna looduslikku mitmekesisust nii tänastele kui tulevastele põlvkondadele.
  • Kiiksuga huumor – Peipsimaale iseomane, vanausuliste ilmalikest traditsioonidest kantud huumor on suhteliselt tundmatu väljaspool piirkonda, kuid seda enam väärib esitlemist.

Külastuskeskuse logo koosneb konstrueeritud sõnamärgist ’Peipsimaa Külastuskeskus’ ja piltmärgist ’kala rattal’. Viimane kujutab endast järvevetest igavuse eest pagenud Rändur Kala, kes on otsustanud Peipsimaad tundma õppida, valides liiklusvahendiks kõige loodushoidlikuma sõiduriista - jalgratta. Pilt- ja sõnamärgi seovad ühtseks tervikuks stilistilised raamid ja ornamendid. Logost on 3 erineva keerukusastmega versiooni, mis erinevate värvikombinatsioonidega loob täieliku spektri kõikide erinevate infokandjate eripäradest lähtuvatest vajadustest.

Eraldi väärib äramärkimist Peipsimaa Külastuskeskuse logo visuaalse keele seotus piirkonna traditsioonidega. Nii sõna- kui piltmärgi loomisel on tuginetud Peipsimaa vanausuliste pärandil , mida brändimanuaali tegijatele aitas vahendada vanausuliste kultuuriekspert Pavel Varunin.

Täname kõiki, kes osalesid brändimanuaali arendamises ning andsid selle koostajatele väärtuslikku tagasisidet!