Rääbu maailm Peipsimaa Külastuskeskuse hoovis on sündinud tasapisi koos Pavel Varunini Rääbu raamatutega. Pavel Varunini sulest on 2021. aastaks ilmunud kolm raamatut vene- ja eesti keeles "Rääbu. Peipsiveere muinasjutuveeretus", "Rääbu ja Valge Peipsimaa", "Rääbu ja Kuri Malmpea. Eesti keelde on raamatud tõlkinud Peeter Volkonski.

Rääbu raamatute sõbrad leiavad täna Peipsimaa Külastuskeskuse hoovist Rääbu peenramaa hernehirmutisega Kurjavaimu Nolk, Rääbu suvila ja lennumasina, väravas tervitab ja valvab Rääbu koer Kuri Malmpea, ja palju muud.

Rääbu maailmas on lastel võimalik erinevatel tegelusaladel tutvuda kohaliku ridaküla elu-oluga mängulisel ja harival moel.