Peipsimaa Külastuskeskuse käivitajaks on

MTÜ Piiri Peal


MTÜ Piiri Peal on asutatud 14.04.2004

MTÜ Piiri Peal tegevuse eesmärgid on:
  • tutvustada vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade kogukondade traditsioone ja vaimsust;
  • toetada ja säilitada Peipsiäärsete vene vanausuliste eripärast elulaadi;
  • välja arendada Peipsimaa Külastuskeskus arvestatavaks käsitöökeskuseks;
  • arendada unikaalse vanausuliste piirkonna ja põliste Peipsimaa kihelkondade
  • atraktiivsust turismipaigana ja käsitööturismi sihpunktina;
  • soodustada vanausuliste ja põliste Peipsimaa kihelkondade traditsioonilise käsitöö (shusundi, põllumajanduse, kalanduse, toidukultuuriga seotud tegevused) ning keele ja kirjanduse säilimist ja noortele õpetamist;
  • aidata kaasa ühiskonna avatumaks, sallivamaks, austavamaks muutmisele teiste kultuuride ja elulaadide suhtes;
  • arendades koostööd eri piirkondade vahel;
  • arendada piirialade ettevõtlust, kaasata kohalikke inimesi projektide elluviimisse.

MTÜ Piiri Peal läbi viidud  projektid.

MTÜ Piiri Peal tegemiste kajastusi pressikanalites, saab lugeda siin.